VN| EN| FR
LUXURY FAMILY VILLA
4.800.000 VNĐ ( Miễn phí trẻ em dưới 6 tuổi) | 4 người lớn, 4 trẻ em
Hướng nhìn: Bể bơi, vườn nội bộ.
SUITE PRIVATE GARDEN
3.100.000 VNĐ (Miễn phí trẻ em dưới 6 tuổi) | 2 người lớn, 2 trẻ em
Hướng nhìn: Bể bơi, vườn nội bộ.
DELUXE GARDEN VIEW
2.800.000 VNĐ (Miễn phí trẻ em dưới 6 tuổi) | 2 người lớn, 2 trẻ em
Hướng nhìn: Bể bơi, vườn nội bộ.
Đặt phòng